HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On some nonlinear partial differential equations involving degenerate elliptic operators
Báo cáo viên: Dương Trọng Luyện

Thời gian: 9h30 sáng thứ 4 ngày 16/5/2018.
Địa điểm: Phòng seminar tầng 5 nhà A6.
Tóm tắt: In this talk, we study the existence of weak solutions of boundary value problems for nonlinear elliptic degenerate equations and asymptotic behavior.

Trở lại

Công bố khoa học mới