HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Sharp Sobolev inequalities
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 8/5/2018
Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk, we present the Sobolev–Lorentz spaces which are more general than the classical Sobolev spaces. Finally we shall present the embedding theorem in Sobolev-Lorentz spaces which improves the classical Sobolev inequality.

Trở lại

Công bố khoa học mới