HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Navier-Stokes equations with regularity in one direction II
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang

Thời gian: 9h30 sáng thứ 4 ngày 09/5/2018.
Địa điểm: Phòng seminar tầng 5 nhà A6.
Tóm tắt: In this report, we continue to study the regularity of solutions of the Cauchy problem for the Navier-Stokes system


Trở lại

Công bố khoa học mới