HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

25 Tháng 10 2021 - 31 Tháng 10 2021

Xêmina Phương trình vi phân
On the Davey-Stewartson system
Người báo cáo: Lương Thái Hưng

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology (tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
The existence of balanced neighborly polynomials
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Halpern-Type Accelerated and Splitting Algorithms for Monotone Inclusions
Người báo cáo: Trần Đình Quốc ( The University of North Carolina at Chapel Hill)

Xêmina Hình học đại số
Formal connections with parameters over a complete local noetherian algebra (II)
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Xêmina Hình học và Tô-pô
On the Fukui-Kurdyka-Paunescu Conjecture
Speaker: Edson Sampaio (The Federal University of Ceará, Brazil).

Xêmina Xác suất và thống kê
Transform stable random vectors to sub-Gaussian random vectors
Người bao cáo: Võ Thị Trúc Giang (Đại học Tiền Giang)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology (tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

25 Tháng 10 2021 - 31 Tháng 10 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới