HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

08 Tháng 6 2020 - 14 Tháng 6 2020

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Finite-time stabilization of stochastic systems with time-delay
Báo cáo viên: Dr. T Saravanakumar

Xêmina Hình học tính toán
Aircraft type recognition based on convex hulls and the support vector machine
Báo cáo viên: Hồ Đức Hiếu

Xêmina Hình học giải tích
C*-đại số các toán tử liên tục trên không gian Hilbert
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Classification of Lipschitz simple function germs
Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Việt Nhân (ĐH Đà Lạt và BCAM)

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Một số mô hình lan truyền bệnh dịch trên đồ thị (phần 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Central and Non-central limit theorems for functionals of stationary Gaussian fields
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ Etale
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học đại số
Dạng vi phân
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng

Bài giảng đại chúng
Đa dạng di truyền và nguồn gốc người Việt Nam
Người trình bày: GS.TS. Nông Văn Hải (Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

08 Tháng 6 2020 - 14 Tháng 6 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới