WEEKLY ACTIVITIES

08 June 2020 - 14 June 2020

Seminar on International Center for Research and Postgraduate Training in Mathematics
Finite-time stabilization of stochastic systems with time-delay
Speaker: T Saravanakumar

Seminar on Computational Geometry
Aircraft type recognition based on convex hulls and the support vector machine
Speaker: Ho Duc Hieu

Seminar on Analytic Geometry
C*-đại số các toán tử liên tục trên không gian Hilbert
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Seminar on Algebra and Number Theory
Classification of Lipschitz simple function germs
Speaker: Nguyen Xuan Viet Nhan

Seminar on Hyperplane arrangements
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Speaker: Nguyen Bich Van

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Một số mô hình lan truyền bệnh dịch trên đồ thị (phần 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Central and Non-central limit theorems for functionals of stationary Gaussian fields
Speaker: Pham Viet Hung

Seminar on Algebraic Geometry
Cấu xạ Etale
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Algebraic Geometry
Dạng vi phân
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng

Public Lecture
Đa dạng di truyền và nguồn gốc người Việt Nam
Người trình bày: GS.TS. Nông Văn Hải (Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

08 June 2020 - 14 June 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today