HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 11 Tháng 6 2020
Thứ năm 11 Tháng 6 2020
09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Một số mô hình lan truyền bệnh dịch trên đồ thị (phần 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Central and Non-central limit theorems for functionals of stationary Gaussian fields
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

17:30 

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ Etale
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

18:00 

Xêmina Hình học đại số
Dạng vi phân
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới