HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Dạng vi phân
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng

Thời gian: 18h00, Thứ 5, ngày 11/6/2020

Hình thức: Online https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Nội dung báo cáo xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới