HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Aircraft type recognition based on convex hulls and the support vector machine
Báo cáo viên: Hồ Đức Hiếu

Thời gian: 14h, Thứ 3 ngày 9 tháng 6 năm 2020

Tóm tắt: Aircraft type recognition is one of the meaningful tasks in remote sensing image interpretation. It remains challenging due to the difficulty of obtaining an appropriate representation of aircrafts for recognition. In this proposal, we present an approach given by [1] for recognizing aircraft type based on convex hulls and a machine learning model, namely SVM (Support Vector Machine).

Tài liệu tham khảo

  1. Liu, Y., Wu, X. and Hong, R.: Aircraft type recognition based on convex hull features and SVM. In: Proc. of the International Symposium on Multispectral Image Processing and Pattern Recognition, Nov. 15. Wuhan, China (2007).


Online via google meet:

https://meet.google.com/fgc-ahcu-sio

Dial-in: (US) +1 631-616-9366 PIN: 660 496 817#

(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027
hoặc e-mail đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet).

Trở lại

Công bố khoa học mới