HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 12 Tháng 6 2020
Thứ sáu 12 Tháng 6 2020
14:00 

Bài giảng đại chúng
Đa dạng di truyền và nguồn gốc người Việt Nam
Người trình bày: GS.TS. Nông Văn Hải (Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới