HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

18 Tháng 11 2019 - 24 Tháng 11 2019

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Fundamental gerbes and their representations
Báo cáo viên: Lei Zhang (Chinese Uni. Hong Kong)

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A multi-area SIR model
Báo cáo viên: Đặng Hữu Tú

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

Bài giảng viện
Berkovich spaces over Z and convergent arithmetic power series
Báo cáo viên: Jérôme Poineau (Université de Caen)

Xêmina Hình học tính toán
Thuật toán song song xây dựng lưới tam giác Delaunay
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment chặt cụt I
Báo cáo cáo viên: Dư Thị Thu Trang

18 Tháng 11 2019 - 24 Tháng 11 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày