HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Fundamental gerbes and their representations
Báo cáo viên: Lei Zhang (Chinese Uni. Hong Kong)

Thời gian: 9h00, Thứ 5, 21/11/2019
Địa điểm: Phòng 302, nhà A5, Viện Toán học.
Tóm tắt: In this talk I will first introduce the technik of Tannakian categories and its beautiful geometric interpretation, namely the affine gerbes. Then as an example, I will introduce the Nori fundamental gerbes due to F. Tonini and me.

Trở lại

Công bố khoa học mới