HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Fundamental gerbes and their representations
Báo cáo viên: Lei Zhang (Chinese Uni. Hong Kong)

Thời gian: 9h00, Thứ 5, 21/11/2019
Địa điểm: Phòng 302, nhà A5, Viện Toán học.
Tóm tắt: In this talk I will first introduce the technik of Tannakian categories and its beautiful geometric interpretation, namely the affine gerbes. Then as an example, I will introduce the Nori fundamental gerbes due to F. Tonini and me.

Trở lại

08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới