HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 22 Tháng 11 2019
Thứ sáu 22 Tháng 11 2019
08:00 

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

09:30 

Bài giảng viện
Berkovich spaces over Z and convergent arithmetic power series
Báo cáo viên: Jérôme Poineau (Université de Caen)

11:00 

Xêmina Hình học tính toán
Thuật toán song song xây dựng lưới tam giác Delaunay
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

14:00 

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment chặt cụt I
Báo cáo cáo viên: Dư Thị Thu Trang

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới