HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

25 Tháng 11 2019 - 01 Tháng 12 2019

Xêmina Phương trình vi phân
Determination of the fractional order in quasilinear subdiffusion equations
Báo cáo viên: Sergei Pereverzev (RICAM, Austria)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phương trình vi phân đại số
Báo cáo viên: Mikhail Bulatov

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Second main theorems for meromorphic mappings on parabolic manifolds intersecting moving hypersurfaces with good truncation
Báo cáo viên: Gerd Dethloff, University of Brest (France)

Xêmina Hình học tính toán
Thuật toán song song xây dựng lưới tam giác Delaunay (tiếp)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Dissipativity analysis of Caputo fractional-order neural networks with time-varying delays
Báo cáo viên: Mai Viết Thuận

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Xây dựng mô hình quản lý tối ưu các xe thu gom rác tại thành phố Hà Nội
Báo cáo viên: Lê Hà Đức

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Chuyến đi đầu tiên về Việt Nam
Báo cáo viên: GS Lê Dũng Tráng

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment chặt cụt II
Báo cáo cáo viên: Dư Thị Thu Trang

25 Tháng 11 2019 - 01 Tháng 12 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày