HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 21 Tháng 11 2019
Thứ năm 21 Tháng 11 2019
08:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Fundamental gerbes and their representations
Báo cáo viên: Lei Zhang (Chinese Uni. Hong Kong)

08:00 

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A multi-area SIR model
Báo cáo viên: Đặng Hữu Tú

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày