HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 21 Tháng 11 2019
Thứ năm 21 Tháng 11 2019
08:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Fundamental gerbes and their representations
Báo cáo viên: Lei Zhang (Chinese Uni. Hong Kong)

08:00 

Hội nghị, hội thảo
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
November 11-22, 2019

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A multi-area SIR model
Báo cáo viên: Đặng Hữu Tú

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới