HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

26 Tháng 1 2015 - 01 Tháng 2 2015

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Vài topo trong tập mờ bức tranh
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Thảo

Xêmina Trung tâm đào tạo
Solution of systems of linear equations
Người báo cáo: Nguyễn Huyền Mười

Xêmina Phương trình vi phân
Pointwise multiplication in Sobolev spaces
Người báo cáo: Đào Quang Khải

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Một số mối liên hệ giữa iđêan đơn thức và đồ thị
Người báo cáo: Đỗ Trọng Hoàng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Thuật toán Weiszfeld và một vài bài toán tối ưu hình học
Người báo cáo: Nguyễn Đăng Sơn

Xêmina Xác suất và thống kê
Giải tích ngẫu nhiên phân thứ (Phần II)
Người báo cáo: Trần Hùng Thao

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Some New Weighted Hardy’s Inequalities, II
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

Xêmina Giải tích
On the injectivity of a real kellerian mapping and Jacobian conjecture
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

26 Tháng 1 2015 - 01 Tháng 2 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới