HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 30 Tháng 1 2015
Thứ sáu 30 Tháng 1 2015
09:00 

Xêmina Giải tích
On the injectivity of a real kellerian mapping and Jacobian conjecture
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới