HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the injectivity of a real kellerian mapping and Jacobian conjecture
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Thời gian: 9h, thứ 6, ngày 30/1/2015

Địa điểm: Phòng 109, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Tóm tắt: Using the differential Galois theory and the uniqueness of solution of a system of polynomial differential equations we prove the  injectivity of any kellerian mapping. The famous Jacobian conjecture is true.

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới