HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Vài topo trong tập mờ bức tranh
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Thảo

Thời gian: 14h30, thứ 2, ngày 26/1/2015

Địa điểm: Phòng 4, nhà A14,  Viện Toán học, 18  Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội.

Trở lại

Công bố khoa học mới