HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Giải tích ngẫu nhiên phân thứ (Phần II)
Người báo cáo: Trần Hùng Thao

Thời gian: 14h, thứ 4, 28/1/2015 

Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14 - Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Tóm tắt: Tiếp tục trình bày về tính toán ngẫu nhiên phân thứ. Phương pháp xấp xỉ martingale trong không gian L2. Việc xây dựng tích phân ngẫu nhiên phân thứ và phương trình vi phân ngẫu nhiên phân thứ. Sơ đồ giải quyết các mô hình ngẫu nhiên phân thứ. Thí dụ với mô hình Black-Scholes.

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới