HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 26 Tháng 1 2015
Thứ hai 26 Tháng 1 2015
14:00 

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Vài topo trong tập mờ bức tranh
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Thảo

17:00 

Xêmina Trung tâm đào tạo
Solution of systems of linear equations
Người báo cáo: Nguyễn Huyền Mười

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới