HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 26 Tháng 1 2015
Thứ hai 26 Tháng 1 2015
14:00 

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Vài topo trong tập mờ bức tranh
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Thảo

17:00 

Xêmina Trung tâm đào tạo
Solution of systems of linear equations
Người báo cáo: Nguyễn Huyền Mười

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
05/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới