HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

12 Tháng 1 2015 - 18 Tháng 1 2015

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Chuẩn hợp nhất trong logic mờ
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Phương trình vi phân
Maz'ya-Kozlov-Fomin's iterative method for solving ill-posed Cauchy problems
Người báo cáo: Dinh Nho Hao

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một số định lý điểm bất động trên không gian metric riêng và ứng dụng
Người báo cáo: Kiều Phương Chi

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Định lý cơ bản thứ hai cho ánh xạ phân hình và họ các siêu mặt
Người báo cáo: Si Duc Quang

Xêmina Xác suất và thống kê
Một số phương pháp phân tích thống kê hiện đại và Ứng dụng Thống kê ở Việt Nam
Người báo cáo: Hồ Đăng Phúc

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Some New Weighted Hardy’s Inequalities, I
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

12 Tháng 1 2015 - 18 Tháng 1 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới