HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Chuẩn hợp nhất trong logic mờ
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Thời gian: 14h30, thứ 2, ngày 12/1/2015

Địa điểm: Phòng 4, nhà A14,  Viện Toán học, 18  Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới