HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số phương pháp phân tích thống kê hiện đại và Ứng dụng Thống kê ở Việt Nam
Người báo cáo: Hồ Đăng Phúc

Thời gian: 14h, thứ 4, 15/1/2015 

Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14 - Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Tóm tắt: Báo cáo trình bày tổng quan về một số phương pháp phân tích thống kê thường được dùng hiện nay trong nghiên cứu của các ngành khoa học thực nghiệm, liên hệ đến tiến trình phát triển của Ứng dụng thống kê trong vài chục năm qua tại Việt Nam, đề xuất một số ý kiến về chương trình giảng dạy Thống kê tại các cơ sở đào tạo.

Trở lại

Công bố khoa học mới