HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 14 Tháng 1 2015
Thứ tư 14 Tháng 1 2015
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một số định lý điểm bất động trên không gian metric riêng và ứng dụng
Người báo cáo: Kiều Phương Chi

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Định lý cơ bản thứ hai cho ánh xạ phân hình và họ các siêu mặt
Người báo cáo: Si Duc Quang

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Một số phương pháp phân tích thống kê hiện đại và Ứng dụng Thống kê ở Việt Nam
Người báo cáo: Hồ Đăng Phúc

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới