HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số định lý điểm bất động trên không gian metric riêng và ứng dụng
Người báo cáo: Kiều Phương Chi

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 14/1/2015

Địa điểm: Phòng số 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại