HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 12 Tháng 1 2015
Thứ hai 12 Tháng 1 2015
14:00 

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Chuẩn hợp nhất trong logic mờ
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới