HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Maz'ya-Kozlov-Fomin's iterative method for solving ill-posed Cauchy problems
Người báo cáo: Dinh Nho Hao

Thời gian: 9h30, Thứ 3, ngày 13/1/2015

Địa điểm: Phòng 4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: Maz'ya-Kozlov-Fomin's iterative method for solving ill-posed Cauchy problems is an alternating iterative method which makes use two well posed mixed boundary value problems at every iteration. The method is very simple and has a regularization effect.

Trở lại

Công bố khoa học mới