HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 8 2022

Xêmina Hình học đại số
Introduction to motivic homotopy theory
Người báo cáo: Phạm Khoa Bằng (Rennes 1 University)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
L-functions at the central point
Speaker: Bùi Mạnh Hùng (University of Manchester)

Xêmina Phương trình vi phân
Bài giảng về "ANALYSIS OF REACTION-DIFFUSION SYSTEMS"
Diễn giả: GS. Tăng Quốc Bảo, Trường Đại học Graz, Áo

Xêmina Phương trình vi phân
Bài giảng về "ANALYSIS OF REACTION-DIFFUSION SYSTEMS"
Diễn giả: GS. Tăng Quốc Bảo, Trường Đại học Graz, Áo

Xêmina Phương trình vi phân
Bài giảng về "ANALYSIS OF REACTION-DIFFUSION SYSTEMS"
Diễn giả: GS. Tăng Quốc Bảo, Trường Đại học Graz, Áo

Xêmina Phương trình vi phân
Bài giảng về "ANALYSIS OF REACTION-DIFFUSION SYSTEMS"
Diễn giả: GS. Tăng Quốc Bảo, Trường Đại học Graz, Áo

Xêmina Hình học đại số
On the study of Deformation theory
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Differential Equations and Applications
Hanoi, August 17-20, 2022

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Differential Equations and Applications
Hanoi, August 17-20, 2022

Xêmina Hình học đại số
On the study of Deformation theory
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Differential Equations and Applications
Hanoi, August 17-20, 2022

Bài giảng viện
Character bounds for finite groups of Lie type
Báo cáo viên: GS Phạm Hữu Tiệp (Joshua Barlaz Distinguished Professor of Mathematics, ĐH Rutgers, Mỹ)

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Differential Equations and Applications
Hanoi, August 17-20, 2022

Hội nghị, hội thảo
Vấn đề trong đại số giao hoán tổ hợp
Hà Nội, 22/8/2022

Xêmina Liên phòng Giải tích số và Tính toán khoa học - Tối ưu và Điều khiển
Progresses in Computational Algorithms for Convex and Nonconvex Optimization
Speaker: Professor Yinyu Ye, Stanford University

Xêmina Giải tích
Bất đẳng thức đẳng chu và các vấn đề liên quan
Người báo cáo: Đặng Anh Tuấn (Vietnam National University, Hanoi)

Xêmina Xác suất và thống kê
Fourier expansion for Boolean functions and applications
Speaker: TS. Trần Vĩnh Linh (Fulbright University Vietnam)

Xêmina Hình học đại số
On the study of Deformation theory II
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Xêmina Giải tích
Về bất đẳng thức đẳng chu và các vấn đề liên quan
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học)

Tháng 8 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày