HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 18 Tháng 8 2022
Thứ năm 18 Tháng 8 2022
08:00 

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Differential Equations and Applications
Hanoi, August 17-20, 2022

16:30 

Xêmina Hình học đại số
On the study of Deformation theory
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày