HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Về bất đẳng thức đẳng chu và các vấn đề liên quan
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học)

Thời gian: 10h00, Thứ Tư, ngày 31/8/2022

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, tòa nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: Trong báo cáo này chúng tôi quan tâm đến cách tiếp cận biến phân cho bài toán đẳng chu. Vấn đề: điểm "tới hạn" có phải là điểm "cực tiểu"? Đây là báo cáo tiếp nối báo cáo của D. A. Tuan ngày 24/8/2022.

Trở lại