HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 25 Tháng 8 2022
Thứ năm 25 Tháng 8 2022
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Fourier expansion for Boolean functions and applications
Speaker: TS. Trần Vĩnh Linh (Fulbright University Vietnam)

16:30 

Xêmina Hình học đại số
On the study of Deformation theory II
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới