HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ bảy 06 Tháng 8 2022
Thứ bảy 06 Tháng 8 2022
14:30 

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
L-functions at the central point
Speaker: Bùi Mạnh Hùng (University of Manchester)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày