HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 31 Tháng 8 2022
Thứ tư 31 Tháng 8 2022
10:00 

Xêmina Giải tích
Về bất đẳng thức đẳng chu và các vấn đề liên quan
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới