HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 23 Tháng 8 2022
Thứ ba 23 Tháng 8 2022
09:30 

Xêmina Liên phòng Giải tích số và Tính toán khoa học - Tối ưu và Điều khiển
Progresses in Computational Algorithms for Convex and Nonconvex Optimization
Speaker: Professor Yinyu Ye, Stanford University

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới