HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 04 Tháng 8 2022
Thứ năm 04 Tháng 8 2022
16:30 

Xêmina Hình học đại số
Introduction to motivic homotopy theory
Người báo cáo: Phạm Khoa Bằng (Rennes 1 University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày