HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 5 2018

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Non-finitely generated polynomial subalgebras and polynomial automorphism
Báo cáo viên: Shigeru Kuroda (Hokkaido University, Japan)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
The domain of generalized polyhedral convex multifunctions
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Trình bày luận án "MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔ HỢP TRÊN TRƯỜNG VÀ VÀNH HỮU HẠN"
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu (NCS Viện Toán học)

Xêmina Phương trình vi phân
Sharp Sobolev inequalities
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Hội nghị, hội thảo
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
May 9-11, 2018, Kaohsiung, Taiwan

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bài toán lập thời khóa biểu cho các trường trung học ở Việt Nam
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Chiến)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Powers of ideals
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp

Xêmina Giải tích
Navier-Stokes equations with regularity in one direction II
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang

Hội nghị, hội thảo
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
May 9-11, 2018, Kaohsiung, Taiwan

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for a jump-type CIR process based on continuous time observations
Báo cáo viên: Mohamed Ben Alaya (CNRS-Université de Rouen)

Hội nghị, hội thảo
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
May 9-11, 2018, Kaohsiung, Taiwan

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bài toán lập thời khóa biểu cho các trường trung học ở Việt Nam
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Chiến)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Leavitt path algebras - "Something for everyone: algebra, analysis, graph theory and number theory"
Báo cáo viên: Gene Abrams (University of Colorado)

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
Hanoi, 17/05/2018 - 19/05/2018

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
Hanoi, 17/05/2018 - 19/05/2018

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
Hanoi, 17/05/2018 - 19/05/2018

Xêmina Phương trình vi phân
Sharp Sobolev inequalities II
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A note on pseudoconvex hypersurfaces of infinite type in $\mathbb C^n$
Báo cáo viên: Ninh Văn Thu (Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Shortest path from a point to a segment in a simple polygon
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Phương trình vi phân
Stability results for backward fractional parabolic equations
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Đức

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Về đại số đường Leavitt: một vài kết quả và vấn đề
Báo cáo viên: Phạm Ngọc Ánh (Viện Toán học - Viện HLKHCN Việt Nam, và Viện Toán Alfréd Rényi - Viện HLKH Hungary)

Xêmina Giải tích
A solution formular for the Stokes Equation in $\mathbb R_+^n$
Báo cáo viên: Vũ Thùy Dương

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A new approach to Exact Pattern Matching
Báo cáo viên: Nguyễn Huy Trường

Tháng 5 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới