HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

01 Tháng 11 2021 - 07 Tháng 11 2021

Xêmina Phương trình vi phân
Attractors for rough differential equations: theory and numerics
Người báo cáo: TS Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học và Viện Max Planck-Đức)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
The irreducible multiplicity and Ulrich modules
Báo cáo viên: Trần Nguyên An

Xêmina Hình học đại số
Mac Lane valuations and an application to resolution of quotient singularities
Người báo cáo: Andrew Obus (Baruch College)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Halpern-Type Accelerated and Splitting Algorithms for Monotone Inclusions (cont.)
Người báo cáo: Trần Đình Quốc ( The University of North Carolina at Chapel Hill)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Local tropical Cartier divisors and the multiplicity
Speaker: Baldur Sigurðsson (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích
A comparison principle for parabolic complex Monge-Ampère equations
Người báo cáo: Do Hoang Son (Hanoi Institute of Mathematics)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Giả thuyết của Igusa về tổng mũ modulo p^m: trường hợp kì dị hữu tỉ.
Speaker: Nguyễn Hữu Kiên (KU Leuven)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Bài giảng
Bài giảng: Reductive groups
Người trình bày: GS. Ngô Bảo Châu (Chicago/VIASM)

01 Tháng 11 2021 - 07 Tháng 11 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày