HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

11 Tháng 10 2021 - 17 Tháng 10 2021

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Reaction-diffusion systems - Large time behaviour
Người báo cáo: Giáo sư Tăng Quốc Bảo ( University of Graz, Austria)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Maslov index
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
Resurgence and asymptotic resurgence of sums and fiber products
Người báo cáo: Đỗ Văn Kiên (ĐHSP Hà Nội 2)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A new self-adaptive algorithm for solving the multiple-set split variational inequality problem in Hilbert spaces
Người báo cáo: Nguyễn Trung Nghĩa (Đại học Bách khoa Hà Nội)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Property (QT) of 3-manifold groups.
Speaker: Nguyễn Thanh Hoàng

Xêmina Giải tích
On the uniqueness of mild solutions of 3D Navier-Stokes equations, II
Người báo cáo: Đào Quang Khải (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Fourier-Mukai transform on abelian varieties (II)
Người báo cáo: Đặng Tuấn Thương (Düsseldorf University)

Xêmina Xác suất và thống kê
Quantitative Marcinkiewicz's theorem and central limit theorems: Applications to spin systems and point processes
Speaker: Trần Hoàng Sơn (NUS-Singapore)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Twisted arrow categories of simplicial operads (II)
Speaker: Hoàng Mạnh Trường (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology
Báo cáo viên: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

11 Tháng 10 2021 - 17 Tháng 10 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới