HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

04 Tháng 10 2021 - 10 Tháng 10 2021

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Reaction-diffusion systems - Global existence
Người báo cáo: Giáo sư Tăng Quốc Bảo ( University of Graz, Austria)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
Hilbert coefficients of socle ideals and sequentially Cohen-Macaulay rings
Báo cáo viên: Hoàng Ngọc Yến

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Soft rectangle packing problem: Applications in Agriculture land reform
Người báo cáo: Bùi Quốc Trung (Đại học Bách khoa Hà Nội)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Variation of the Swan conductors of a rigid disc's cyclic covers
Speaker: Đặng Quốc Huy (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích
On the uniqueness of mild solutions of 3D Navier-Stokes equations
Người báo cáo: Đào Quang Khải (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Fourier-Mukai transform on abelian varieties (I)
Người báo cáo: Đặng Tuấn Thương

Xêmina Xác suất và thống kê
Genus of random bipartite graphs
Người báo cáo: Đỗ Tuấn Anh (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Twisted arrow categories of simplicial operads
Speaker: Hoàng Mạnh Trường (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Morse homology and symplectic geometry
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Finiteness for self-dual classes in variations of Hodge structure
Speaker: Christian Schnell

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Spectral interpretations of dynamical degrees
Speaker: Nguyen-Bac Dang

04 Tháng 10 2021 - 10 Tháng 10 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày