HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

08 Tháng 6 2020 - 14 Tháng 6 2020

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Finite-time stabilization of stochastic systems with time-delay
Báo cáo viên: Dr. T Saravanakumar

Xêmina Hình học tính toán
Aircraft type recognition based on convex hulls and the support vector machine
Báo cáo viên: Hồ Đức Hiếu

Xêmina Hình học giải tích
C*-đại số các toán tử liên tục trên không gian Hilbert
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Classification of Lipschitz simple function germs
Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Việt Nhân (ĐH Đà Lạt và BCAM)

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Một số mô hình lan truyền bệnh dịch trên đồ thị (phần 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Central and Non-central limit theorems for functionals of stationary Gaussian fields
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ Etale
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học đại số
Dạng vi phân
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng

Bài giảng đại chúng
Đa dạng di truyền và nguồn gốc người Việt Nam
Người trình bày: GS.TS. Nông Văn Hải (Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

08 Tháng 6 2020 - 14 Tháng 6 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày