HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

23 Tháng 12 2019 - 29 Tháng 12 2019

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Macaulayfication of Noetherian schemes
Báo cáo viên: Kęstutis Česnavičius (Université Paris-Sud)

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Viện Toán học những ngày đầu thành lập và một số kỉ niệm về Viện Toán học
Báo cáo viên: Ông Vương Ngọc Châu (nguyên Chánh Văn phòng Viện Toán học)

Xêmina Hình học tính toán
Về phương pháp song song để xây dựng lưới tam giác Delaunay
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Free arrangements via logarithmic differential forms and lattice homology (p.2)
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Perfectoid spaces and Purity for the Brauer group
Speaker: Kęstutis Česnavičius (Université Paris-Sud)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Robust Stabilization of Dynamical Systems with Time-delay Using Lypunov Stability Theory
Báo cáo viên: T Saravanakumar

23 Tháng 12 2019 - 29 Tháng 12 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới