HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

08 Tháng 5 2017 - 14 Tháng 5 2017

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A note on Cartan’s second main theorem for holomorphic curve intersecting hypersurface
Người báo cáo: Nguyễn Văn Thìn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differential stability of a class of convex optimal control problems
Người báo cáo: Dương Thị Việt An

Xêmina Xác suất và thống kê
Iterated random functions systems
Người báo cáo: GS Marc Peigne

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On the performance of approximating longest path
Speaker: Tran Vinh Duc

08 Tháng 5 2017 - 14 Tháng 5 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày