HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Finite-time stability of linear positive singular systems with time delay
Người báo cáo: Nguyễn Hữu Sáu

Thời gian: 9h00, Thứ 3 ngày 9/5/2017
Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới