HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 10 Tháng 5 2017
Thứ tư 10 Tháng 5 2017
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A note on Cartan’s second main theorem for holomorphic curve intersecting hypersurface
Người báo cáo: Nguyễn Văn Thìn

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differential stability of a class of convex optimal control problems
Người báo cáo: Dương Thị Việt An

09:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Iterated random functions systems
Người báo cáo: GS Marc Peigne

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới