HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 09 Tháng 5 2017
Thứ ba 09 Tháng 5 2017
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Finite-time stability of linear positive singular systems with time delay
Người báo cáo: Nguyễn Hữu Sáu

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới