HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

“Một số phương pháp phân tích thống kê hiện đại và ứng dụng”
Hà Nội, 11-13/5/2017

HỘI THẢO KHOA HỌC
“Một số phương pháp phân tích thống kê hiện đại và Ứng dụng”

Chương trình Hội thảo
HoiThaoTKeUngDung20170511 Viện Toán học - Viện HLKHCNVN kết hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Một số phương pháp phân tích thống kê hiện đại và các ứng dụng” tại Hà Nội từ ngày 11 đến 13/5/2017.
Chủ đề của Hội thảo là các phương pháp phân tích thống kê hiện đại được sử dụng như công cụ nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác ngoài Toán. Bên cạnh một số báo cáo về các kết quả mới liên quan đến Thống kê ứng dụng, nội dung chủ đạo của Hội thảo sẽ bao gồm các phương pháp phân tích thống kê để giúp giải quyết các bài toán nghiên cứu do chính các thành viên tham gia Hội thảo đề xuất.
Do vậy, Ban tổ chức Hội thảo khuyến khích các cán bộ nghiên cứu của các đơn vị (nhất là các đơn vị chuyên môn ngoài Toán như Môi trường; Sinh học; Y học; Dược; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Kinh tế; Xã hội học; Khoa học Giáo dục, ...) đăng ký tham gia Hội thảo cung cấp trước thông tin về các vấn đề nghiên cứu đơn vị mình đang tiến hành, nhưng còn vướng mắc về phương pháp phân tích thống kê, để các chuyên gia thống kê sẽ tổ chức tư vấn ngay tại Hội thảo. Nên cung cấp thông tin về các vấn đề nghiên cứu như vậy cùng với bộ dữ liệu liên quan, có thể chỉ cung cấp một phần nhỏ chứ không phải toàn bộ dữ liệu, để các chuyên gia của Hội thảo hiểu được cấu trúc của dữ liệu, nhằm đề xuất được phương pháp phân tích thống kê thích hợp.

Ban tổ chức: Hồ Đăng Phúc (Phòng XSTK - Viện Toán học), Ngô Hoàng Long (Khoa Toán - ĐHSP Hà Nội), Nguyễn Văn Hạnh (Khoa CN Thông tin - Học viện Nông nghiệp), Phạm Quang Khoái (ĐH Lâm nghiệp), Bùi Quảng Nam (Học viện PKKQ), Cấn Văn Hảo, Trần Văn Thành (Viện Toán học, Thư ký).
Thông tin cập nhật về Hội thảo có thể tham khảo trên trang web của Viện Toán học.
Kinh phí tham dự hội thảo:

  • Phí tham dự: 200.000 đồng;
  • Các đại biểu có báo cáo tại Hội thảo được miễn phí tham dự;
  • Các đại biểu có cung cấp cho Ban tổ chức Hội thảo các vấn đề nghiên cứu cùng dữ liệu kèm theo cũng được miễn phí tham dự.

Địa chỉ liên hệ: Để biết thêm thông tin chi tiết về hội nghị xin liên hệ với
Trần Văn Thành
Viện Toán học, Viện HLKHCN Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
E-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
hoặc

Hồ Đăng Phúc
Viện Toán học, Viện HLKHCN Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
E-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
hoặc các thành viên khác trong Ban tổ chức.
Mẫu đăng ký tham dự download tại đây

 

Trở lại

Công bố khoa học mới