HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 11 Tháng 5 2017
Thứ năm 11 Tháng 5 2017
08:00 
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On the performance of approximating longest path
Speaker: Tran Vinh Duc

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới