HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Differential stability of a class of convex optimal control problems
Người báo cáo: Dương Thị Việt An

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 10/5/2017
Địa điểm: Phòng 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại