HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 2 2021

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
Grinberg-Kazhdan theorem
Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the constraint qualification conditions in optimality conditions of programming problems
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Counterexample to Fujita conjecture in positive characteristic
Speaker: Lei Zhang (USTC)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Sasaki-Einstein and Kähler-Einstein metric on 5-manifolds and weighted hypersurfaces
Speaker: Joonyeong Won (KIAS)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
An application of a Bogomolov-Gieseker type inequality to counting invariants
Speaker: Soheyla Feyzbakhsh (Imperial College)

Xêmina Hình học đại số
Gauss-Manin connection
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học giải tích
Simplicity of Steinberg algebras II
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Tháng 2 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày